Pårørendetilbud Helse Bergen

Telefon: 53 03 27 79
E-post: postmottak@helse-bergen.no
Nettside: http://helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/mottaksklinikken/Sider/Informasjonsm%C3%B8te-for-p%C3%A5r%C3%B8rende.aspx
Adresse: Solheimsgaten 9, 5058 Bergen
Vis i Google maps


Informasjon:

Akuttposten ved Haukeland universitetssjukehus opplever at mange pårørande tar kontakt med spørsmål om rus og hvordan de kan få hjelp. De tilbyr derfor samtaler med pårørende. Ta kontakt for å lage avtale. De holder til i 2. etasje på Bergen Helsehus.