Pårørendetilbud Helse Bergen

Telefon: 55 97 01 00
E-post: postmottak@helse-bergen.no
Nettside: https://helse-bergen.no/avdelinger/rusmedisin#parorande
Adresse: Kanalveien 5, 5058 Bergen
Vis i Google maps


Informasjon:

Som pårørende kan du kontakte lege og få henvisning til psykolog ved Avdeling for rusmedisin.

Avdeling for rusmedisin tilbyr eit drop-in tilbod for pårørande kvar onsdag frå kl.16.00-18.00
i Kanalveien 5. Her møter du erfarne fagpersonar, erfaringskonsulent og representant frå pårørendeorganisasjonen Ivareta. Tilbodet gir informasjon, støtte og rettleiing til deg som pårørande.