Helse Bergen – Avdeling for rusmedisin

Telefon: 05 30 0
E-post: postmottak@helse-bergen.no
Nettside: http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/rusmedisin/Sider/default.aspx
Adresse: Østre Murallmenningen 7, 5012 Bergen
Vis i Google maps


Informasjon:

Avdeling for rusmedisin (AFR) tar imot og behandlar alle tilvisingar til rus- og avhengigheitsbehandling, også kalla tverrfagleg spesialisert rusbehandling, i Helse Bergens opptaksområde.

I tillegg til eigne behandlingstilbod, bruker vi offentlege og private behandlingsplassar i og utanfor Helse Vest.

Avdeling for rusmedisin satsar også sterkt på forsking og kvalitetsutvikling innan rushelsetenesta.