Jobb Først

Telefon: 40 24 29 04
E-post: stine.steinsbo@helse-bergen.no


Informasjon:

Jobb først er et tilbud til deg som er i rusbehandling i Avdeling for rusmedisin i Helse Bergen, som ønsker å komme ut i vanlig, lønnet arbeid.

Jobb først kombinerer behandling og arbeidsrettet oppfølging, slik at du kan få individuell og helhetlig støtte til å komme ut i jobb, og til å mestre det å stå i jobb.

Tilbudet baserer seg på IPS-metoden, også kalt individuell jobbstøtte.

Jobb først tilbudet er brukerstyrt og er etablert i store deler av Avdeling for rusmedisin i Helse Bergen. Hør med din behandler om du kan velge Jobb først som en del av din rusbehandling.

Kontaktperson Helse Bergen:
stine.steinsbo@helse-bergen.no
Tlf: 40 24 29 04

Kontaktperson Nav:
jan.jorgensen@nav.no
Tlf: 45 48 89 60