Rusakutt

Telefon: 53 03 27 79
Nettside: https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/tiltak-mot-rus/10634/article-129912
Adresse: Solheimsgaten 9, 5058 Bergen
Vis i Google maps


Informasjon:

Rusakutten er en Akuttpost ved Bergen legevakt som skal sikre avrusing og avgifting for personer med akutt overdose av rusmidler.

Akuttpost Bergen legevakt er eit samarbeid mellom Helse Bergen og Bergen kommune. Posten ligger i tilknytning til Bergen legevakt.

Akuttposten ivaretar akuttmedisinsk undersøking og sikre akutt avrusing og kortere avgiftingsforløp. Liggetiden er maksimalt 48 timer, men de fleste pasientene vil bli utskevet før det er gått 24 timer.

På Akuttposten vil pasienten komme i kontakt med sosialfaglig team med vurdering og tilbud om rusbehandling.