RUStelefon

Telefon: 08 58 8
Nettside: http://www.rustelefon.no/index.php


Informasjon:

Vi er en landsdekkende opplysningstjeneste om rus og hjelpetiltak. Erfarne veiledere svarer på spørsmål relatert til alkohol- og narkotikaproblematikk. Både rusbrukere selv, pårørende og profesjonelle er velkomne til å ta kontakt, og vi garanterer full anonymitet.