SIRUS

Telefon: 22 34 04 00
E-post: sirus@sirus.no
Nettside: http://www.sirus.no/
Adresse: Øvre Slottsgate 2B, 0157 Oslo
Vis i Google maps


Informasjon:

Statens institutt for rusmiddelforsking (SIRUS) er eit sjølvstendig forskingsinstitutt under Helse- og omsorgsdepartementet. SIRUS har som formål å utføre forsking, dokumentasjon og formidling omkring rusmiddelspørsmål, med særleg vekt på samfunnsvitskaplege problemstillingar.