Samtale- og selvhjelpsgrupper

Vi har her samlet sammen ulike tiltak som har samtalegrupper og selvhjelpsgrupper. Hvert tilbud har sin ideologi og målsetting. Noen tilbud kan man bare møte opp på, andre tilbud må man ha henvising fra lege. Kostnaden på tilbudene varierer, ikke alle tilbudene er dekket av frikortordningen.