Anonyme Alkoholikere (AA)

Telefon: 91 17 77 70
E-post: servicekontor@anonymealkoholikere.no
Nettside: http://www.anonymealkoholikere.no/
Sosiale medier:   


Informasjon:

Anonyme Alkoholikere er et fellesskap av kvinner og menn som deler sin erfaring, styrke og håp med hverandre for at de kan løse sitt felles problem og hjelpe andre å friskne til fra alkoholisme.

Den eneste betingelse for medlemskap, er et ønske om å slutte å drikke. Det er ingen avgifter eller kontingenter for AA medlemskap.

AA er ikke knyttet til noen sekt, trossamfunn, politisk parti, organisasjon eller institusjon. AA ønsker ikke å ta stilling i noe stridsspørsmål, hverken støtter eller motarbeider noen sak.