Anonyme Narkomane (NA)

Telefon: 90 52 93 59
E-post: telefon@nanorge.org
Nettside: http://www.nanorge.org/
Sosiale medier:   


Informasjon:

Anonyme Narkomane er et fellesskap av kvinner og menn som hadde utviklet et alvorlig problem med rusmidler. Vi møtes jevnlig for å hjelpe hverandre til å holde oss rusfrie.

For å finne tidspunkt og sted for møter i Bergen, se oversikt her: https://nanorge.org/moter/