Haraldsplass Samtalesenter

Telefon: 55 97 96 16
E-post: samtalesenteret@hk.haraldsplass.no
Nettside: https://www.haraldsplass.org/samtalesenter/
Sosiale medier:   
Adresse: Ulriksdal 8, 5009 Bergen
Vis i Google maps


Informasjon:

Haraldsplass Samtalesenteret har et tverrfaglig team bestående av dedikerte og dyktige fagfolk med lang erfaring i samtale. De ansatte, prest, familieterapeut, veiledere og psykiatrisk sykepleier, møter den enkelte med åpenhet og respekt.

Haraldsplass Samtalesenter er et sted for mennesker som på en eller annen måte opplever større utfordringer i livet enn det de ønsker å håndtere alene. Derfor har vi størst fokus på samtale, enten individuellsamtale, parsamtale eller samtale i grupper. Vi også opptatt av kunnskapsformidling og  arrangerer ulike kurs.