Aktiv Vest

Telefon: 94 50 79 26
E-post: mariann.kravik@nav.no
Nettside: https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/helse-og-omsorg/rusavhengighet/dagtilbud/aktiv-vest
Adresse: Loddefjordveien 2, 5171 Loddefjord
Vis i Google maps


Informasjon:

Aktiv Vest er et aktivitetstiltak for ungdom mellom 18 og 30 år med rusrelaterte utfordringer. Økt fysisk, psykisk og sosial helse og deltakelse i arbeid, utdanning eller frivillig arbeid er målet.

Du kan ta kontakt direkte med Aktiv Vest. Mange blir henvist til Aktiv Vest fra sitt NAV kontor eller fra andre hjelpetjenester.

Aktiv Vest holder til i Vestkanten i Loddefjord. Aktiv Vest er et byomfattende tilbud. Det betyr at du kan bo hvor som helst i Bergen kommune og bli deltaker.