Tidlig Ute

Telefon: 55 56 86 00
E-post: utekontakten@bergen.kommune.no
Nettside: https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/helse-og-omsorg/rusavhengighet/forebygging/tidlig-ute-alternativ-til-straff-for-unge-som-blir-pagrepet-for-narkotikarelatert-kriminalitet


Informasjon:

Tidlig Ute er et rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak i samarbeid med Vest politidistrikt, Bergen kommune og Helse Bergen.  Deltakerne får tilbud om et alternativ til en vanlig straffereaksjon, gjennom individuelt tilpasset oppfølging. 

Tilbudet er for ungdom fra 15 til 25 år som blir pågrepet av politiet for narkotikarelatert kriminalitet.