Utekontakten rådgivningstjeneste

Telefon: 55 56 86 00
E-post: utekontakten@bergen.kommune.no
Nettside: https://www.bergen.kommune.no/tjenestetilbud/barn-og-familie/barnevern-og-familievern/overgrep/radgivningstjeneste-for-ungdom
Adresse: Strømgaten 10, 5008 Bergen
Vis i Google maps


Informasjon:

Rådgivningstjenesten på Utekontakten i Bergen bemannes av feltarbeidere med helse- eller sosialfaglig bakgrunn og bred erfaring med ungdom.Rådgivningstjenesten gir råd og veiledning knyttet til mellom annet skole/fritid, hjemmesituasjon, bolig, jobb, rus, helse og seksualitet. Ved behov kan feltarbeiderne formidle kontakt med øvrig hjelpeapparat.