Utekontakten

Telefon: 55 56 86 00
E-post: utekontakten@bergen.kommune.no
Nettside: https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/utekontakten
Sosiale medier:   
Adresse: Strømgaten 10, 5008 Bergen
Vis i Google maps


Informasjon:

Utekontakten er en forebyggende tjeneste for ungdom i Bergen kommune.

Utekontakten er en byomfattende tjeneste som forebygger problemutvikling og medvirker til bedring av livssituasjonen til barn og unge i Bergen gjennom oppsøkende sosialt arbeid, oppfølging individuelt og i grupper, SLT funksjon, kartlegginger og flere andre byomfattende tiltak.